Om EiendomsInvestor Management

Eiendomsinvestor Management AS er et lite eiendomsselskap som har spesialisert seg på totalforvaltning av eiendomsporteføljer for eksterne gårdeiere. Vi kan tilby alle deler av forvaltningsprosessen og med over 20 års erfaring fra bransjen er vi svært kompetente til å skape merverdier for eier gjennom aktiv forvaltning.

Kontorbygning 01